Állásajánlat

 

A Budaörsi Latinovits Színház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Városi Ifjúsági Klub portás/ruhatáros állás betöltésére. 

 

Városi Ifjúsági Klub

 

Portás/Ruhatáros munkakör:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2040 Budaörs, Károly király utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* épület nyitása és zárása, jórészt délutáni és esti valamint hétvégi munkavégzéssel * épület őrzése, illetéktelen behatolás, tűz és lopás megakadályozása * épület károsodásának, eszközök elromlásának feljegyzése * portaszolgálat ellátása, személyforgalom ellenőrzése * intézmény beléptetési rendjének betartása, rendszeres útbaigazítás * vagyontárgyak, csomagok megőrzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• budaörsi helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• fényképes, szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak igényléséről szóló írásos nyilatkozat a pályázó részéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Márton Júlia részére a info@ifiklub.hu E-mail címen keresztül